Zdravá kuchyně

Naší prioritou v oblasti školního stravování je zajistit dětem pestrou a vyváženou stravu, která splňuje základy racionální výživy včetně základních nutričních hodnot, je rozmanitá v druzích pokrmů i použití jednotlivých druhů potravin a v neposlední řadě je chutná a bere ohledy na přání a chutě dětského strávníka.

Hlavním nástrojem pro naplňování výživových ukazatelů je pro nás tzv. „spotřební koš“, jakožto souhrn měsíční spotřeby vybraných druhů potravin, který je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny výživové normy pro vybrané komodity potravin, vztažené na strávníka a den v závislosti na jejich věkové kategorii. Doplňující metodikou pro dosažení výše uvedených cílů je nám také Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, které ze spotřebního koše vychází a je souborem doporučení, která mají usměrňovat a vést školní jídelny směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku.

Kromě těchto nezbytných normativů a doporučení však klademe důraz i na přidanou hodnotu naší práce, kterým je lidský a individuální přístup ke každému jednotlivému strávníkovi.

Naše motto je : Vaříme s láskou – vaříme pro děti