Soutěže, projekty, výstavy

  • SPV  se zúčastní veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 28.11. – 30.11.2019
  • SPV Vinohrady připravuje žáky v průběhu celého školního roku na různé odborné soutěže, ať už pořádané v rámci spolupracujících škol, regionálně či celostátně.
  • V případě dostatečného počtu zájemců vypíše SPV termín interní soutěže pro žáky druhých a třetích ročníků.
    • Téma pro rok 2019/2020: „Zdravý životní styl“
  • Žákovský projekt žáků SOU Gastronomie ve školním roce 2019/2020:
    • Téma: „1989 – 2019 30 let nových příležitosti a možnosti“