Soutěže, projekty, výstavy

  • SPV Vinohrady se zúčastní dalšího ročníku výstavy Schola Pragensis 23.-25.11.2017
  • SPV Vinohrady připravuje žáky v průběhu celého školního roku na různé odborné soutěže, ať už pořádané v rámci spolupracujících škol, regionálně či celostátně.
  • V případě dostatečného počtu zájemců vypíše SPV termín interní soutěže pro žáky druhých a třetích ročníků.
    • Téma pro rok 2017/2018: „Moje oblíbená superpotravina“
  • Žákovský projekt žáků SOU Gastronomie ve školním roce 2017/2018:
    • Téma: „Moje nejoblíbenější kniha mého oboru“