Profil absolventa

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent oboru kuchař:

  • má osvojenou techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro jejich technologické zpracování
  • má znalost používání inventáře, ovládá obsluhu technických zařízení v gastronomickém provozu, ovládá techniku skladování potravin
  • ovládá přípravu běžných i technologicky náročných pokrmů české i mezinárodní kuchyně včetně jejich estetické úpravy (foodstyling)
  • má znalosti z oblasti současných trendů v gastronomii, zdravé výživy, dietního a alternativního stravování
  • ovládá sestavování „menu“, jídelních a nápojových lístků dle gastronomických pravidel a v návaznosti na různé příležitosti, včetně slavnostních
  • má základní znalost kalkulací a stanovení ceny
  • má osvojeny základy organizace práce, je schopen pracovat samostatně i v týmu, ovládá základy BOZP a hygieny na pracovišti
  • ovládá odbornou terminologii v oblasti gastronomie, má základní dovednosti v používání informačních technologií
  • dovede posoudit v pracovním i běžném životě předpokládané náklady, výnosy a zisky, jedná ekonomicky, dokáže využívat své vědomosti a dovednosti během své pracovní činnosti ve prospěch životního prostředí, ochrany zdraví a udržitelného rozvoje
  • neustále pracuje na svém sebevzdělání, udržuje kontakt s nejnovějšími trendy v gastronomii