Organizace výuky


  • 1.ročník – žáci pracují ve společné skupině a vzájemně se pracovně doplňují. Učební osnovy jsou rozpracovány tak, aby navazovaly na teoretickou výuku ve škole. Tematické celky se navzájem prolínají. První ročníky absolvují praktickou výuku na školní jídelně SPV Vinohrady, Jana Masaryka 19, Praha 2, kde získají základní kuchařské znalosti, dovednosti a návyky.


  • 2.ročník – žáci pracují v malých skupinkách, učební osnovy jsou rovněž rozpracovány na jednotlivé dny a navazují na teoretickou výuku ve škole. Od druhého ročníku jsou žáci umisťováni – vždy podle svých schopností a možností – na gastronomické provozy smluvních partnerů.


  • 3.ročník – žáci pracují většinou samostatně na smluvních pracovištích SPV Vinohrady. V druhém pololetí je důraz kladen především na intenzivní přípravu žáků na závěrečné učňovské zkoušky.

Spolupracující školská zařízení

  • Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10
  • Malešice
  • Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00, Praha 2