Obory vzdělání

Naše středisko nabízí odborný výcvik v těchto oborech vzdělání:

65-51-H/01, Kuchař – číšník

Kuchař – číšník,školní vzdělávací program Kuchař. Tříletý obor ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem. Absolventi pak mohou pokračovat v nástavbovém studiu, završeném maturitní zkouškou.

65-51-E/01, Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby,školní vzdělávací program Kuchařské práce. Tříletý obor končený závěrečnou zkouškou a výučním listem. Absolvent tohoto oboru je připraven pro výkon povolání v provozovnách veřejného a účelového  stravování jako pomocný kuchař nebo kuchař.