Naše poslání

Povolání kuchař je jedno z nejstarších na světě vůbec, sahá až do dob prvního použití ohně.  Jedná se o obor s trvalou budoucností a rozmanitými možnostmi uplatnění, v současné době na vzestupu i díky rozsáhlé mediální prezentaci.

Naším posláním je zachovat toto krásné řemeslo, vycházející z určité tradice a historie, učinit jej pro studenty zajímavým, uchopitelným a především prakticky využitelným. Naší vizí je absolvent s konkrétními praktickými znalostmi a dovednostmi, který je připraven se úspěšně uplatnit na trhu práce a nechybí mu zájem a chuť pracovat a dále se rozvíjet ve vystudovaném oboru.